Placement test

Test składa się z 50 pytań - od łatwych do coraz trudniejszych. Sprawdza ogólną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego. Czas jego wykonania nie powinien przekraczać 30 minut. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, nie zgaduj, zostaw je niewypełnione i przejdź do następnego pytania. Jeśli nie znasz odpowiedzi na kilka kolejnych pytań, zakończ rozwiązywanie testu, kliknij przycisk "dalej" - zobaczysz swój wynik i sugerowany poziom. Następnie wyślij wynik testu wypełniając pola (imię i nazwisko, e-mail) na dole strony.

Powodzenia!

Pytanie 1 Hello. My name ..... Peter. Nice to meet you.
Pytanie 2 ..... you see any interesting movies last week?
Pytanie 3 ..... old ..... your son?
Pytanie 4 ..... are a lot of nice restaurants here in Cracow.
Pytanie 5 I am very busy now, because I ..... to the exam.
Pytanie 6 .... you ever .... China?
Pytanie 7 Somebody ..... a very nice letter to me.
Pytanie 8 Excuse me, I have to go. I ...... my doctor.
Pytanie 9 Do we have ..... eggs? Yes, there are ..... in the fridge.
Pytanie 10 Excuse me, but the umbrella you've just taken is .....
Pytanie 11 When I ..... home, I ..... an accident.
Pytanie 12 Mike is ..... than Paul but Paul is ...... boy in school.
Pytanie 13 I think you ..... wait ..... the boss comes and discuss the issue with him.
Pytanie 14 I have ..... money but it is ..... to buy a new house.
Pytanie 15 Does the soup taste .....?
Pytanie 16 I never do my homework ..... night. I do it ..... the morning.
Pytanie 17 I am exhausted. I ..... the room for many hours.
Pytanie 18 Nobody has ..... beautiful voice ..... Helen.
Pytanie 19 Paul has ..... done his homework so now he can play football with friends.
Pytanie 20 If you ..... to the party, I ..... very happy.
Pytanie 21 Where ..... you ...... ?
Pytanie 22 If Paul ..... rich, he ..... some money to me, but unfortunately he isn't.
Pytanie 23 We can go to the cinema, but we ..... stay at home as well.
Pytanie 24 ....., after many hours of waiting, the train arrived.
Pytanie 25 ... car you bought in ... Netherlands is one of ... most expensive I've ever seen.
Pytanie 26 I'm always very ..... because I have a lot of ..... things to do.
Pytanie 27 I don't know ..... car is parked in front of our house.
Pytanie 28 Paul is ..... nice and has ..... beautiful children.
Pytanie 29 Somebody was walking behind us for many hours. It was obvious that we .....
Pytanie 30 I asked her if she ..... the man before.
Pytanie 31 There is ..... here. ..... has left.
Pytanie 32 I ..... open the door ..... I asked for help.
Pytanie 33 Our trip to Paris was awful. I wish we ..... there.
Pytanie 34 Brad Pitt is a great actor, ....?
Pytanie 35 Paul ..... his job and now he has no money.
Pytanie 36 It ..... you who stole the wallet because there were no other people there!
Pytanie 37 Do you ..... to the cinema?
Pytanie 38 Sue and Clair don't know ..... . They prefer being .....
Pytanie 39 ..... my father ...... I like football but we ..... like basketball.
Pytanie 40 I more often go to work ..... than .....
Pytanie 41 I prefer ..... e-mails rather than ..... my friends.
Pytanie 42 I ..... flying.
Pytanie 43 It's high time we ..... home.
Pytanie 44 This awful weather makes me ..... so depressed.
Pytanie 45 I had some problems with my notebook that I couldn't solve so I had to .....
Pytanie 46 If only I ..... a bit stronger, I ...... the competition.
Pytanie 47 I clearly remember ..... to England when I was a young boy.
Pytanie 48 I was almost sure that by the time I arrived the guests .....
Pytanie 49 Where have you been?! You are dirty .....
Pytanie 50 You really should cut ..... drinking if you don't want to have serious problems.

Wyślij wynik testu do nas, aby zapisać się na kurs w English Way School.

  Twoje punkty:/50

  Teraz możesz określić swój poziom zaawansowania. Pamiętaj, że wynik ten jest jedynie przybliżony i nie świadczy o całkowitym stopniu zaawansowania.

  0% - 20% - begginer

  21% - 40% - pre-intermediate

  41% - 60% - intermediate

  61% - 80% - upper-intermediate

  81% - 100% - advanced

  Lub w skali rady Europy:

  A1 = 0-19%

  A2 = 20-35%

  B1 = 36-49%

  B2 = 50-69%

  C1 = 70-85%

  C2 = 86-100%